Vigsel i Småskärs kapell den 6 juli 2014

Då Mari har gjort en Piteälvdalsdräkt är naturligtvis den det självklara klädvalet för en så viktig tilldragelse.

Vigseln var hemlig för de allra flesta, planerad sen mer än ett år tillbaka.

Prästen hade ordnat med extra musik och en kör som också dom var ovetande om att det var vigsel på programmet

Vi hade bytt om och gömde oss i stugan tills högmässan hade börjat, här står vi utanför kyrkan och väntar

Nu har brölloppsmarschen börjat och det är dags att gå in i Kapellet

Här avger vi löftena till varandra samtidigt som vi håller i ringen

Här får Mari sin ring

Herrskapet Espling får traditionsenligt gå ut ur kyrkan under åror.
Denna gång under åror som de fått springa och hämta, då vi lyckats hålla vigseln hemlig.

En bild med de barn och barnbarn som var med och skapade en fin dag för oss.

Åter till startsidan